Acceptera cookies

NaxosDirect använder cookies. Genom att fortsätta på sidan godkänner du användandet av cookies.
Jag accepterar
Image
CAPRICE 50 ÅR - JAZZ MM


Stor Vårrea på JazzSociety!
30% rabatt på jazz- & world musictitlar från Caprice som fyller 50 år(!)

Kampanjpriser till och med 30 april!
Visar 163 artiklar
Image Svensk jazzhistoria vol. 11: Jazz Cosmopolit (4 CD
Nu är den här! Svensk jazzhistoria vol. 11
En 4-cdbox innehållandes 62 låtar och en 188-sidig bok som berättar om jazzen i Sverige under 1970-talet.
Svensk Jazzhistoria, denna världsunika serie som ges ut av Caprice Records, har med de första 10 volymerna speglat den svenska jazzen under åren 1899 – 1969. Nu är det äntligen dags för volym 11, en box med fyra cd med 62 låtar samt en 188-sidig bok som berättar om svensk jazz under 1970-talet. Boxen innehåller bl.a. en internationell betraktelse av svensk jazz gjord av författaren Stuart Nicholson, intervjuer med två profiler from decenniet - Monica Dominique och Lennart Åberg, en artikel om kvinnans situation i jazzsverige på den tiden samt en kronologi som tar upp de viktigaste svenska jazzhändelserna under 70-talet. Bakom volym 11 ligger, precis som med tidigare volymer, ”jazzarkeologen” Jan Bruér. Denna gång tillsammans med Viveka Hellström och Jörgen Adolfsson. På de fyra cd-skivorna finns bl.a. musik av och med följande: Alice Babs, Monica Dominique, Nannie Porres, Monica Zetterlund, Lars Gullin, Georg Riedel, Bernt Rosengren, Nisse Sandström, Janne Schaffer, Bobo Stenson, Eje Thelin, Per Henrik Wallin, Putte Wickman, Lennart Åberg, och grupper som Egba, Iskra, Mount Everest, Oriental Wind, Rena Rama, Sevda, Solar Plexus, Radiojazzgruppen, Tintomara, etc.
1970-talet var ett musikaliskt mycket rikt decennium där äldre jazzformer samexisterade med nya, fritt improviserade former, influerade av både amerikanska och europeiska avant-garde musiker. Olika sorts fusionsmusik dök också upp, som blandade jazzen med andra stilar och uttryck som t.ex. jazzrock och jazzfunk.
Svensk Jazzhistoria vol. 11 visar också på 70-talets influenser från andra länder och kulturer. Sverigebaserade internationellt kända musiker som Red Mitchell, Don Cherry, Okay Temiz och Maffy Falay arbetade tillsammans med svenska musiker. Ett bra exempel är gruppen Sevda som med sina turkiska influenser var föregångare till det som senare skulle kallas world music.
I den omfattande boken som följer med boxen finns inte bara de texter som tidigare nämnts utan också ettmånga unika bilder från några av våra mest kände jazzfotografer.

A four cd box with a 188 page book covering Swedish Jazz during the 70’s. Swedish Jazz History – a series of CD compilations released by Caprice Records – chronicles jazz in Sweden with representative recordings up until the 1970s. Vol. 11 is a comprehensive set of four CDs with a total of 62 tracks, including some unissued items. It presents a vast selection of music by artists such as Alice Babs, Monica Dominique, Nannie Porres, Monica Zetterlund, Lars Gullin, Georg Riedel, Bernt Rosengren, Nisse Sandström, Janne Schaffer, Bobo Stenson, Eje Thelin, Per Henrik Wallin, Putte Wickman, Lennart Åberg, and groups like Egba, Iskra, Mount Everest, Oriental Wind, Rena Rama, Sevda, Solar Plexus,The Swedish Radio Jazz Group, and the new all-women group Tintomara, etc. Many sources of studio and live recordings are used from different locations in Sweden. This album reflects Swedish jazz of the 1970s, characterized by internationalization and intercultural influences. Foreign Sweden-based artists like Red Mitchell, Maffy Falay and Okay Temiz worked with Swedish musicians. For
instance, with its Turkish influences, the Sevda group was a forerunner in what would later develop into the World Music genre. The 1970s was a musically rich decade where older jazz coexisted with new, freely improvised forms, influenced by both American and European avant-garde artists. Different kinds of Fusion, mixing jazz with other styles and expressions, became popular, such as Jazz Rock/Jazz Funk

265 kr (379 kr)
Image Svensk Jazzhistoria, Vol. 4: Beredskaps-Swing
Vol. 4 Beredskapsswing (1940-42)

Den fjärde volymen, Beredskapsswing, visar hur den svenska swingmusiken forstätter att utvecklas och mogna. Början av 1940-talet var en orolig tid. Sverige låg i beredskap och behoven av nöjen, t.ex. jazz- och dansmusik, var större än någonsin tidigare. Många nya jazzsolister trädde fram på arenan - i den här utgåvan hörs en ung Alice Babs, den tidens verkliga ungdomsidol och den förste elgitarristen i svensk jazz Sven Stiberg. Båda återfinns även i varsin intervju i texthäftet. Bland övriga medverkande hörs bland andra Thore Ehrling, Seymour Österwall, Charles Redland, Svenska Hotkvintetten, Åke Hasselgård, Arne Domnérus och Rolf Ericson.

Svensk Jazzhistoria är en helt unik skivserie som i 10 fullmatade volymer presenterar en omfattande antologi över den svenska jazzmusiken från 1899 fram till 1970. Bakom produktionen står "jazzarkeologerna" Jan Bruér och Bengt Nyquist som sammanställt musiken, gjort bakgrundsforskning och författat konvoluttexten - som bland annat innehåller djupgående intervjuer med några av de musiker som var med då det begav sig. Det klingande materialet är hämtat från alla möjliga håll, såväl utgivna som outgivna inspelningar, radioprogram och privatupptagningar. Serien är framtagen med stöd av forskningsbidrag från Riksbankens Jubileumsfond och produktionsstöd från Statens Kulturråd.

The fourth volume, "Beredskapsswing", shows how the Swedish swing music continues to evolve and mature. The early 1940s were troubled times. Sweden was in a state of preparedness due to the world war that was raging in Europe, and the need for entertainment and diversion was greater than ever before. Many new jazz soloists stepped into the arena - this edition features a young Alice Babs, the big youth idol of the time, and the first electric guitarist of Swedish jazz, Sven Stiberg. They are both featured in a couple of interviews in the booklet. Others featured are, among others, Thore Ehrling, Swymour Österwall, Charles Redland, Svenska Hotkvintetten, Åke Hasselgård, Anre Domnérus and Rolf Ericson.

Swedish Jazz History is a quite unique record series that in 10 volumes presents a comprehensive anthology of Swedish jazz music under the period from 1899 to 1970. The series is produced by the "jazz archaeologists" Jan Bruér and Bengt Nyquist, who compiled the music, did the background research, and composed the liner notes ¬- that presents some in depth interviews with some of the musicians that were active during this period. The musical material comes from a variety of sources; from both published and previously unpublished recordings, radio programmes and private recordings. The series is produced with research contributions from the Bank of Sweden Tercentenary Foundation and production subsidy from the Swedish Council for Cultural Affairs.

209 kr (299 kr)
Image Svensk Jazzhistoria, Vol. 2: Hot-Epoken
Vol. 2 "HOT"-epoken (1931-36

Under den första hälften av 1930-talet utvecklades den svenska jazzens snabbt. Då var jazz lika med "hot", ett av tidens verkliga modeord. I den här andra volymen finns de viktigaste inspelningarna med svenska hot-jazz - i flera fall handlar det om dåtidens schlagermusik med insprängda hot-solon. Bland de medverkande orkestrarna och solisterna märks Håkan von Eichenwald, Arne Hülphers, Helge Lindberg, Gösta Jonsson, Charles Redland, Folke "Göken" Andersson, Nisse Lind, Thore Ehrling, Thore Jederby, Zilas Görling, Gösta Törner och den amerikanske saxofonisten Benny Carter. I texthäftet finns en intervju med bassisten Thore Jederby, en av epokens ledande musiker, som berättar personligt om denna period i den svenska jazzhistorien.

Svensk Jazzhistoria är en helt unik skivserie som i 10 fullmatade volymer presenterar en omfattande antologi över den svenska jazzmusiken från 1899 fram till 1970. Bakom produktionen står "jazzarkeologerna" Jan Bruér och Bengt Nyquist som sammanställt musiken, gjort bakgrundsforskning och författat konvoluttexten - som bland annat innehåller djupgående intervjuer med några av de musiker som var med då det begav sig. Det klingande materialet är hämtat från alla möjliga håll, såväl utgivna som outgivna inspelningar, radioprogram och privatupptagningar. Serien är framtagen med stöd av forskningsbidrag från Riksbankens Jubileumsfond och produktionsstöd från Statens Kulturråd.


During the first part of the 1930s the Swedish jazz scene was evolving quickly. Then jazz was "hot", one of the in-words of the time. This second volume features some of the most important recordings of Swedish "hot" jazz - in several cases it's actually popular songs featuring "hot" jazz solos. Among the featured orchestras and soloists are Håkan von Eichenwald, Arne Hülphers, Helge Lindberg, Gösta Jonsson, Charles Redland, Folk "Göken" Andersson, Nisse Lind, Thore Ehrling, Thore Jederby, Zilas Görling, Gösta Törner and American saxophone player Benny Carter. The booklet contains an interview with bass player Thore Jederby, one of the leading musicians of the era, who in a personal way talks about this period in the history of Swedish jazz.

Swedish Jazz History is a quite unique record series that in 10 volumes presents a comprehensive anthology of Swedish jazz music under the period from 1899 to 1970. The series is produced by the "jazz archaeologists" Jan Bruér and Bengt Nyquist, who compiled the music, did the background research, and composed the liner notes ¬- that presents some in depth interviews with some of the musicians that were active during this period. The musical material comes from a variety of sources; from both published and previously unpublished recordings, radio programmes and private recordings. The series is produced with research contributions from the Bank of Sweden Tercentenary Foundation and production subsidy from the Swedish Council for Cultural Affairs.
209 kr (299 kr)
Image Live (Remastered)
”När Rena Rama kommer loss på återutgivningen av ”Live” (Caprice/Naxos) är det som om saxofonisten Lennart Åberg, pianisten Bobo Stenson, basisten Palle Danielsson och trummisen Leroy Lowe speglade det mest mänskliga med musik över huvud taget.”  (Johannes Cornell, DN.se)


Caprice presents the highly anticipated re-release of Rena Rama's live album from the Stockholm jazz club Fasching in 1975. Formed in 1971, Swedish jazz band Rena Rama was noted for mixing jazz, unusual time signatures, and African and Asian folk themes. Its original lineup included Lennart Aberg, Bobo Stenson, Palle Danielsson, and Bengt Berger. Stenson and Aberg had previously worked with Red Mitchell, and Danielsson with Steve Kuhn. Berger had previously studied percussion in India. Stenson had already recorded his first trio LP. This production features Leroy Lowe on drums.

111 kr (159 kr)
Image Rackarspel/Folk & Rackare
Two of the most important albums from the Scandinavian folk music scene on a compilation album: Ulf Gruvberg’s and Carin Kjellman’s album Folk och Rackare from 1976 and the album Rackarspel, which they released after forming the group Folk & Rackare together with Norwegians Jørn Jensen and Trond Villa in 1978. Carin Kjellman and Ulf Gruvberg – honorary prize recipients at the 2018 Folk and World Music Gala – are legends, both as folk musicians and for their doubly educational efforts as radio hosts and editors on the Swedish Radio. Their cooperation began in Gothenburg in 1970. Soon, they began botanizing and modernizing medieval ballads. Their music also struck a balance between conservation and breaking new ground.

111 kr (159 kr)
Image Contemporary Swedish Jazz
It would be wrong to say that Swedish jazz is leading a languishing life. On the contrary, perhaps it has never been more vital than it is now. Besides having a rich and respectable tradition of many fine Swedish jazz musicians (some of them are still alive and active today), Swedish jazz is in a particularly creative and expanding phase right now. This is especially due to the emergence of the younger generation of jazz musicians that has stepped forward and pushed jazz music into the 21st century.

As a result of the appointed year of jazz 2007 here in Sweden, Caprice Records took on the task to collect some of the fantastic jazz being produced in Sweden in the 2000s. The compilation was done with the intention to display a relatively wide picture of the Swedish jazz scene, and to present well-established musicians side by side with younger and up-coming musicians. The result is an exceptional collection of high quality, innovative and engaging Swedish jazz.

Some of the performers are: Bobo Stenson, Ulf Wakenius, Esbjörn Svensson, Viktoria Tolstoy, Jonas Kullhammar, Lennart Åberg, Tolvan Big Band, Fredrik Ljungkvist, Nils Berg, Jan Lundgren, Oskar Schönning, Lina Nyberg, Magnus Lindgren, Oddjob, Rigmor Gustafsson, Joakim Milder, Jeanette Lindström, Fabian Kallerdahl, Lars Jansson, Jonas Knutsson, Peter Danemo, Jacob Karlzon, Magnus Broo, Peter Asplund and Mats Gustafsson.111 kr (159 kr)
Image Svensk Jazzhistoria, Vol. 10: Watch Out
Vol. 10 Watch Out! (1965-69)

Andra hälften av 1960-talet innebar en musikaliskt fruktbar utveckling i en rad olika stilar. Under en period handlade det mycket om nya och fria former, men mot slutet av årtiondet kom både tradjazz, swing och storband tillbaka på ett förnyat sätt. I denna tionde och avslutande volym i serien Svensk Jazzhistoria hörs musiker som Jan Johansson, Georg Riedel, Bengt Hallberg, Bosse Broberg, Börje Fredriksson, Monica Zetterlund, Kurt Järnberg, Lennart Åberg, Don Cherry, Red Mitchell, Bernt Rosengren, Jan Allan, Lars Färnlöf, Sahib Shihab, Christer Boustedt, Jan Garbarek, Kenneth Arnström, Lars Erstrand, Bobo Stenson, Rune Gustafsson, Palle Danielsson, Cameron Brown, Björn Alke, Egil Johansen, Rune Carlsson, Janne Carlsson, Fredrik Norén, Jon Christensen, Bosse Skoglund, Rupert Clemendore, m.fl. Trumpetaren Bosse Broberg medverkar även i en intervju i texthäftet.

Svensk Jazzhistoria är en helt unik skivserie som i 10 fullmatade volymer presenterar en omfattande antologi över den svenska jazzmusiken från 1899 fram till 1970. Bakom produktionen står "jazzarkeologerna" Jan Bruér och Bengt Nyquist som sammanställt musiken, gjort bakgrundsforskning och författat konvoluttexten - som bland annat innehåller djupgående intervjuer med några av de musiker som var med då det begav sig. Det klingande materialet är hämtat från alla möjliga håll, såväl utgivna som outgivna inspelningar, radioprogram och privatupptagningar. Serien är framtagen med stöd av forskningsbidrag från Riksbankens Jubileumsfond och produktionsstöd från Statens Kulturråd.

The late 1960s meant a musically productive development into a wide array of styles. For a period it was all about new and free forms, but in the end the traditional jazz, the swing music and the big bands came back with in a new and powerful way. In this tenth and concluding volume in the Swedish Jazz History series musicians as Jan Johansson, Georg Riedel, Bengt Hallberg, Bosse Broberg, Börje Fredriksson, Monica Zetterlund, Kurt Järnberg, Lennart Åberg, Don Cherry, Red Mitchell, Bernt Rosengren, Jan Allan, Lars Färnlöf, Sahib Shihab, Christer Boustedt, Jan Garbarek, Kenneth Arnström, Lars Erstrand, Bobo Stenson, Rune Gustafsson, Palle Danielsson, Cameron Brown, Björn Alke, Egil Johansen, Rune Carlsson, Janne Carlsson, Fredrik Norén, Jon Christensen, Bosse Skoglund, Rupert Clemendore, among others are heard. The trumpet player Bosse Broberg is also featured in an interview in the booklet.

Swedish Jazz History is a quite unique record series that in 10 volumes presents a comprehensive anthology of Swedish jazz music under the period from 1899 to 1970. The series is produced by the "jazz archaeologists" Jan Bruér and Bengt Nyquist, who compiled the music, did the background research, and composed the liner notes ¬- that presents some in depth interviews with some of the musicians that were active during this period. The musical material comes from a variety of sources; from both published and previously unpublished recordings, radio programmes and private recordings. The series is produced with research contributions from the Bank of Sweden Tercentenary Foundation and production subsidy from the Swedish Council for Cultural Affairs.

279 kr (399 kr)
Image Thomas Jäderlund Amazing Orchestra
This double album documents the Nordic Meeting project produced annually for Swedish Radio in Göteborg (Gothenburg). Basically, the project involves a few days of intensive recording sessions for an ad hoc group of handpicked musicians representing a variety of genres.

In 1994 alto sax player Thomas Jäderlund was selected to put a group together, and the result, which turned out to be really exciting, is now presented on cd. The names speaks for themselves: Thomasz Stanko, trumpet, Stein-Erik Tafjord, tuba, Christy Doran, guitar, Guy Klucevsek, accordion, Svante Henrysson, cello and electric bass, Jonny Axelsson, percussion, and Thomas Jäderlund himself. A group spanning a wide variety of musical expression and form, piloted by Thomas Jäderlund through the border country in between composition and improvisation.223 kr (319 kr)
Image Svensk Jazzhistoria, Vol. 1
Vol. 1 Varning för Jazz! (1899-1930)

I den första volymen i serien Svensk Jazzhistoria, "Varning för jazz!", får vi följa den första svenska jazzgenerationens första stapplande steg. Bland de medverkande märks Ernst Rolfs Jazzband, Svenska Paramount-orkestern, Helge Lindbergs Savoyorkester, Håkan von Eichenwalds orkester samt en del nedslag i den allra äldsta perioden av afroamerikanskt inflytande, från sekelskiftets cylinder med "Cakewalk" till ragtimeinfluerad dragspelsmusik med Karl Karlsson Jularbo. I texthäftet finns en utförlig intervju med trumpetaren Gösta "Chicken" Törnblad och utdrag ur trumslagaren Arne Soldéns dagbok täckande åren 1923-30.

Svensk Jazzhistoria är en helt unik skivserie som i 10 fullmatade volymer presenterar en omfattande antologi över den svenska jazzmusiken från 1899 fram till 1970. Bakom produktionen står "jazzarkeologerna" Jan Bruér och Bengt Nyquist som sammanställt musiken, gjort bakgrundsforskning och författat konvoluttexten - som bland annat innehåller djupgående intervjuer med några av de musiker som var med då det begav sig. Det klingande materialet är hämtat från alla möjliga håll, såväl utgivna som outgivna inspelningar, radioprogram och privatupptagningar. Serien är framtagen med stöd av forskningsbidrag från Riksbankens Jubileumsfond och produktionsstöd från Statens Kulturråd.

In the first volume in the Swedish Jazz History series, "Varning för jazz!" ("Beware of jazz"), we get to experience the first stumbling steps of the first generation of Swedish jazz musicians. Among the bands presented in this volume are Ernst Rolf's Jazz Band, The Swedish Paramount Orchestra, Helge Lindberg's Chrystal Band, Håkan von Eichenwald's Orchestra, as well as some of the earliest examples of the Afro-American influence in Sweden, from the phonograph cylinder at the turn of the century to the ragtime influenced accordion music of Calle Jularbo. The booklet features an in depth interview with the trumpet player Gösta "Chicken" Törnblad and excerpts from the diary of the drummer Arne Soldén's diary from the years 1923-1930.

Swedish Jazz History is a quite unique record series that in 10 volumes presents a comprehensive anthology of Swedish jazz music under the period from 1899 to 1970. The series is produced by the "jazz archaeologists" Jan Bruér and Bengt Nyquist, who compiled the music, did the background research, and composed the liner notes ¬- that presents some in depth interviews with some of the musicians that were active during this period. The musical material comes from a variety of sources; from both published and previously unpublished recordings, radio programmes and private recordings. The series is produced with research contributions from the Bank of Sweden Tercentenary Foundation and production subsidy from the Swedish Council for Cultural Affairs.


209 kr (299 kr)
Image Barfotaliv
223 kr (319 kr)
Image Paradis
Urban Turban och Shamim Naghedi visar att språkliga och kulturella skillnader inte behöver vara ett hinder för skapande, snarare en redskap för att få det riktigt bra. Nu kommer albumet Paradis på Caprice Records – svensk schlager med texter översatta till persiska.

Svensk schlager beskrivs ibland som det svenskaste som finns och många förknippar det nog med lättsam underhållning. Men med Shamim Naghedis översättningar uppstår en helt nytt svärta och ett nytt djup. Ingen kan längre kalla musiken sorglös.

”En mycket häftig skiva! Utan att alls vara schlagerfan blev jag störtförälskad. ’Sånt är livet’, ’Gråt inga tårar’ och ytterligare elva gamla klassiker har fått ett nytt liv” (Ulf Torstensson, Lira)


111 kr (159 kr)
Image Folk
Oddjob vänder sig bakåt i tiden för att blicka framåt på "Folk". Här är sju nya låtar som alla är inspirerade av Capriceklassikern "Lockrop och Vallåtar".
Alla sju låtar är inspelade live fast i studio. Oddjob som tidigare arbetat mycket med pålägg och olika instrumenteringar är här ett band som spelar, komponerar och arrangerar i ögonblicket, ibland med en förlaga i samplad form som "sjätte medlem".

"Oddjob på härligt Coltrane-humör"
Dan Backman, SvD (5/6)

"Enastående musik när Oddjob tar eget grepp på svenska folkvisor"
Thord Ehnberg, Digjazz.se (4½/5)

"Resultatet låter också så bra att det går att spela albumet Folk utan att ha en aning om bakgrunden till inspelningarna. Musiken kan strömma ut från läck­ande mobiltelefonlurar, kaféer, restauranger, butiker som säljer kläder av Nygårds Anna Bengtsson och bli en del av samtiden."
Jan Gradvall, DI Weekend (5 poäng)

"Här låter man höra sju stycken improvisationer med avstamp i olika fältinspelningar, av kulningar och liknande. Trumpetaren Goran Kajfes och saxofonisten Per Ruskträsk Johansson leder de fascinerande exkursionerna."
Björn G Stenberg, UNT (4/5)
111 kr (159 kr)
Image What Pan Did For Me
Rudy "Twoleft" Smith är en sann legend inom steel pan (oljefat). Detta album visar på hans många musikaliska ansikten: jazzmusikern, arrangören, steel pan-stämmaren, låtsmeden. Rudys liv spänner över större delen av steel pans utveckling som ett tonalt musikinstrument. Det stämda oljefatet föddes någon gång i mitten på 1940-talet. Stålbandens ursprungliga funktion var att förse maskeraderna under Trinidads berömda karneval med musik. Banden spelade mest den för Trinidad inhemska calypsomusiken, men det skulle inte dröja länge innan andra typer av musik också tog plats i repertoaren. USA hade vid denna tid baser på Trinidad. När amerikanerna gradvis började lämna ön under sent 50-tal så började stålbanden se sig omkring efter nya marknader, och som tonåring började Rudy resa till Europa under början av 50-talets calypsofeber. Han mötte jazzmusiken i Europa, och blev sedermera en mästare på jazzmusik på steel pan. Efter ett årtionde på vägarna slog sig Rudy ner i Skandinavien. Han har fortsatt spela jazz och fusion med sina egna grupper och andra konstellationer på klubbar och festivaler över hela Europa, Nordamerika och Karibien. Han kallades också tillbaka till Trinidad för att bli huvudarrangör för stålbandstävlingen Panorama som hålls inför varje karneval. Rudy har spelat med gräddan av pionjärerna och mästarna inom steel pan, och även med många jazz-storheter. Rudy blev en mentor i den växande steel pan-rörelsen i norra Europa. Men först och främst är han en fantastisk musiker.111 kr (159 kr)
Image Improvisational 2.5
111 kr (159 kr)
Image Sångarporträtt
På den tredje delen i Svenskt Visarkivs serie Sångarporträtt har turen nu kommit till vissångerskan Thyra Karlsson. Märta Ramsten som gjort de flesta av de ca 300 inspelningarna med Thyra berättar: "Att teckna ett sångarporträtt av Thyra Karlsson med hjälp av hennes visor är inte svårt, förutom att det är alltid är tråkigt att behöva göra ett urval. Den blandning av visor som lyssnaren möter här visar förhoppningsvis hennes sångglädje. För henne var alla visor lika härliga att sjunga. Hennes kära cittra kan höras på inspelningarna, ofta som ett mycket diskret ackompanjemang."

Thyra Karlsson föddes 1912 och växte upp i Alanäs i nordöstra Jämtland. Hon kom tidigt i kontakt med musiken i hemmet och sjöng tillsammans med sina systrar på skolavslutningar och andra tillställningar. Under åren lärde hon sig hundratals visor. Hennes visrepertoar hade en stor bredd och får ses som ganska typisk för folklig vissång under 1900-talets första decennier. Här finns barnvisor, ramsor, skolvisor och skillingtrycksvisor såväl som väckelsesånger och sentimentala kärleksvisor - men också schlager som hon hört via radio eller grammofon.

Musikologen (och också tidigare chefen för Svenskt Visarkiv) Märta Ramsten som tillsammans med Ville Roempke gjort inspelningarna med Thyra, har i texthäftet skrivit initierat om inspelningarna och de visor som till sist blev utvalda att vara med på denna cd som ges ut på Caprice-etiketten. Att få bli utgiven på skiva var en dröm för Thyra som tyvärr gick i uppfyllelse först efter hennas bortgång 2001. Men just i år blir hon uppmärksammad ordentligt då folkmusikgruppen Triakel ger ut en cd med delar av Thyras repertoar. Sist på denna cd finns två smakprov från Triakels mycket fina tolkningar av Thyras låtar. "Gubben och Gumman" och "Om jag en gång en man ska ha". Båda dessa finns förstås även i Thyras versioner.

Övriga sångarporträtt på cd från Svenskt visarkiv är Martin Martinsson, Orust och Dansar Edvard Jonsson, Malung.111 kr (159 kr)
Image Live in Stockholm (LP)
Här bjuder Caprice Records på en världssensation! På detta album finns inspelningar med Don Cherry som aldrig tidigare funnits tillgängliga, vare sig på LP eller CD! Don Cherry landade på 60-talet i ett Sverige, där jazzen sprungits om av popmusiken och där en ny stark längtan efter musik växte fram som inte nöjde sig med vad som varit. Och in i detta kliver Don Cherry, som bosätter sig i Sverige. Hans trumpet hade vi hört med Ornette Coleman, Archie Shepp, Sonny Rollins och Albert Ayler. Tillsammans med musiker i Sverige som Maffy Falay, Bernt Rosengren, Okay Temiz, Bengt Berger m. fl. skapade han med en kärna av jazz en global musik, där låtar i vanlig mening inte gällde, musiken blev mer som en rit, en gemenskap, omstöpt i en mental ringdans, där verkligen publiken också var med. En hel del av den här livekänslan finns kvar i dessa inspelningar, som gjordes i ABF huset i Stockholm hösten 1968 respektive i domen vid Moderna Museet sommaren 1971.


160 kr (229 kr)
Image What I Am
Red Mitchell är känd för att vara en av de mest innovativa basisterna inom jazzen. Han turnerade bland annat med Billie Holiday, en turné som tog honom till Sverige på 50-talet, ett land som han sedan kom att flytta till 1968 och bli folkkär på kuppen då han tog över basen efter Simon Brehm i Hylands Hörna. På "What I Am" får vi inte bara lära känna Red som basist utan också som pianist, kompositör, textförfattare och sångare. På plattan finns Reds hitlåt "The Sun and the Water" som kanske mest blev känd genom Alice Babs. Musikerna på "What I Am" är Bosse Broberg (tp), Rune Carlsson (dr), Nisse Sandström (ts), Göran Strandberg (p) och Sture Nordin (b). Alla utom Sture ingick i Reds grupp Communication.111 kr (159 kr)
Image Live in Stockholm
Här bjuder Caprice Records på en världssensation! På detta album finns inspelningar med Don Cherry som aldrig tidigare funnits tillgängliga, vare sig på LP eller CD! Don Cherry landade på 60-talet i ett Sverige, där jazzen sprungits om av popmusiken och där en ny stark längtan efter musik växte fram som inte nöjde sig med vad som varit. Och in i detta kliver Don Cherry, som bosätter sig i Sverige. Hans trumpet hade vi hört med Ornette Coleman, Archie Shepp, Sonny Rollins och Albert Ayler. Tillsammans med musiker i Sverige som Maffy Falay, Bernt Rosengren, Okay Temiz, Bengt Berger m. fl. skapade han med en kärna av jazz en global musik, där låtar i vanlig mening inte gällde, musiken blev mer som en rit, en gemenskap, omstöpt i en mental ringdans, där verkligen publiken också var med. En hel del av den här livekänslan finns kvar i dessa inspelningar, som gjordes i ABF huset i Stockholm hösten 1968 respektive i domen vid Moderna Museet sommaren 1971.

ÅRETS ALBUM 2013 - Claes Olson, Musikindustrin.se111 kr (159 kr)
Image Bernt Rosengren Big Band
Bernt Rosengren Big Band
Bertil Lövgren, Tim Hagans, Maffy Falay, Lars Färnlöf trumpeter; Stanislav Cieslak, Lars Olofsson, Nils Landgren, Sven Larsson tromboner; Bernt Rosengren flöjt, alt- och tenorsax; Lennart Åberg, Peter Gullin altsaxar; Stefan Isaksson, Tommy Koverhult tenorsaxar; Gunnar Bergsten barytonsax; Håkan Nyquist valthorn; Horace Parlan piano; Doug Raney gitarr; Torbjörn Hultcrantz bas; Leif Wennerström trummor.

Bernt Rosengren, saxofonist, flöjtist, kompositör och arrangör, är en av Sverige internationellt mest kända jazzmusiker. Han slog igenom som nittonåring och har sedan dess stått i det främsta ledet inom svensk jazz i mer än 50 år. Bernt har under åren inspirerat och spelat med flera generationer svenska jazzmusiker. 1975 bildade Bernt Rosengren sitt första storband. Innan dess hade han mest hörts i olika mindre grupper med flera av den tidens finaste jazzmusiker. Många av dessa finns med i det nitton man starka storband som hörs på denna inspelning. Här finns i stort sett hela den svenska jazzeliten från 1970- och 1980-talen men också ett par mycket välkända amerikanska gäster: Pianisten Horace Parlan, med ett förflutet hos bland andra Charles Mingus, och gitarristen Doug Raney, en av 1970-talets mest uppmärksammade unga amerikanska gitarrister. Samarbetet mellan Bernt och amerikanerna hade börjat i Köpenhamn ett par år innan denna inspelning. Som så många andra jazzmusiker hade man valt Köpenhamn som sitt hem. Horace och Doug var under flera år mer eller mindre ordinarie i Bernt Rosengren Big Band. På 1970-talet hade Bernt på flera sätt försökt att skapa speltillfällen för storbandet. Bland annat hyrde han under flera säsonger dansstället Bal Palais i Stockholm, en riktig succé. En tradition som för övrigt sedan togs över av Gugge Hedrenius Big Blues Band.

Det var efter dessa år på Bal Palais som Caprice Records spelade in bandet i maj 1980. Musiken är arrangerad av Bernt, som även komponerat sju av skivans nio spår. De två andra numren är John Coltranes Naima och Irving Berling How Deep is the Ocean?, kända melodier som Bernt gett en ny musikalisk dräkt. Förutom Doug och Horace är det främst Bernt som hörs som solist, på flöjt, alt- och tenorsax. Han får här utrymme att visa vilken fantastisk instrumentalist han är. Den fina trumpetaren Lars Färnlöf är också solist på ett spår.

"Storbandsjazz måste svänga, man ska kunna dansa till den. Och musiken måste bygga på solister, precis som i det gamla Count Basie-bandet på 1930-talet. Jag är inte särskilt förtjust i mer pretentiösa saker som konsertsviter för storband ... och sånt!" Orden är Bernts inför inspelningen av plattan som nu för första gången släpps på cd. Och man förstår precis vad han menar. Den över trettio år gamla inspelningen låter fantastiskt bra och ja, det svänger som bara den. Plattan är en del i Caprice Records återutgivningsserie, fantastisk musik som varit utgången på skiva men som nu åter görs tillgänglig i digitalt format.111 kr (159 kr)
Image Organic Music Society (LP)
VINYL

5 AV 6 MÖJLIGA I BETYG I SVENSKA DAGBLADET

"Organic music society...är...ett djupt fascinerande porträtt av en sökande och mångfacetterad musiker mitt uppe i ett synnerligen dynamiskt skeende."
(Svenska Dagbladet)

One of the towering figures of American music, Don Cherry was part of the revolutionary free-bop quartet led by Ornette Coleman in the late 1950s and early 1960s, an ensemble that helpedshift the conversation about jazz from chord changes and swing to freedom and energy. Always an independent spirit, Cherry brought his openness and burgeoning knowledge of traditional musics from around the world to bear on Coleman's project, lending an infectious, absolutely original air to the bold new music. By the late 1960s, the pocket-cornet player was living in Sweden, with his wife Moki Karlsson, playing with Swedish musicians from all backgrounds, seeking out exciting partners in a somewhat hippie-like atmosphere. It was in this milieu, in the summers of 1971 and 1972, that Cherry recorded the tracks for his legendary double, Organic Music Society, which was released on Caprice and is now reissued. The sessions that comprise Organic Music Society are varied and represent several directions in Cherry's oeuvre. Only two tracks ("Elixir" and "Relativity Suite") were recorded in a studio setting; the rest of the music was made live, in wildly divergent circumstances. Along with various top-notch Swedish players - Bengt Berger, Christer Bothén, Tommy Koverhult - the accomplices include Turkish percussionist Okay Temiz and an early appearance by the Brazilian berimbau specialist Naná Vasconcelos. Cherry himself performs on pocket cornet, but also on voice, harmonium,  ute, conch shell, and piano. Compositions include some familiar material, such as "Relativity Suite" and Pharoah Sanders' classic "The Creator Has a Master Plan," and fascinating material from Dollar Brand ("Bra Joe from Kilimanjaro") and even the worldminimalist composer Terry Riley ("Terry's Tune"). Some tracks are long, loose, and meditative (""North Brazilian Ceremonial Hymn"), while others are taut and bracing; on one track, a 50-piece string orchestra accompanies the band. Across the board, on Organic Music Society we nd Cherry's intense interest in multicultural sounds, in the intersections of improvisation and folk music, and the expansion of jazz into a melting pot of sonic experience.


160 kr (229 kr)
Image Organic Music Society
5 AV 6 MÖJLIGA I BETYG I SVENSKA DAGBLADET

"Organic music society...är...ett djupt fascinerande porträtt av en sökande och mångfacetterad musiker mitt uppe i ett synnerligen dynamiskt skeende."
(Svenska Dagbladet)

One of the towering figures of American music, Don Cherry was part of the revolutionary free-bop quartet led by Ornette Coleman in the late 1950s and early 1960s, an ensemble that helpedshift the conversation about jazz from chord changes and swing to freedom and energy. Always an independent spirit, Cherry brought his openness and burgeoning knowledge of traditional musics from around the world to bear on Coleman's project, lending an infectious, absolutely original air to the bold new music. By the late 1960s, the pocket-cornet player was living in Sweden, with his wife Moki Karlsson, playing with Swedish musicians from all backgrounds, seeking out exciting partners in a somewhat hippie-like atmosphere. It was in this milieu, in the summers of 1971 and 1972, that Cherry recorded the tracks for his legendary double, Organic Music Society, which was released on Caprice and is now reissued for the first time on CD. The sessions that comprise Organic Music Society are varied and represent several directions in Cherry's oeuvre. Only two tracks ("Elixir" and "Relativity Suite") were recorded in a studio setting; the rest of the music was made live, in wildly divergent circumstances. Along with various top-notch Swedish players - Bengt Berger, Christer Bothén, Tommy Koverhult - the accomplices include Turkish percussionist Okay Temiz and an early appearance by the Brazilian berimbau specialist Naná Vasconcelos. Cherry himself performs on pocket cornet, but also on voice, harmonium,  ute, conch shell, and piano. Compositions include some familiar material, such as "Relativity Suite" and Pharoah Sanders' classic "The Creator Has a Master Plan," and fascinating material from Dollar Brand ("Bra Joe from Kilimanjaro") and even the worldminimalist composer Terry Riley ("Terry's Tune"). Some tracks are long, loose, and meditative (""North Brazilian Ceremonial Hymn"), while others are taut and bracing; on one track, a 50-piece string orchestra accompanies the band. Across the board, on Organic Music Society we nd Cherry's intense interest in multicultural sounds, in the intersections of improvisation and folk music, and the expansion of jazz into a melting pot of sonic experience.111 kr (159 kr)
Image Samuel Hällkvist Center
Jazz i Sverige 2010: Samuel Hällkvist

"Gitarristen Samuel Hällkvist...har...ett eklektiskt förhållningssätt men står ändå stadigt i jazztraditionen när han nyfiket nosar på bluegrass, hårdrock, konstrock, swing och italiensk filmmusik."
(Svenska Dagbladet)

"Musikaliska inslag av hårdrock och konstrock avslöjar vad gitarristen och låtskrivaren Samuel Hällkvist vuxit upp med. Gruppen Slayer är fortfarande en av favoriterna. Samuel Hällkvists föddes i Gustafs utanför Borlänge men är nu verksam i Köpenhamn. Hans personliga uttryck och musikalitet har gjort honom till 2010 års Jazz i Sverige-artist för den nyskapande musik han gör. Bland de nio spåren på denna skiva går det även att höra stråk av bland annat bluegrass och swing. Plattan är en resa för den nyfikne som inte räds mötet med det som är lite weird. Det är musik som ibland skaver till i hörselgången innan tonen landar igenkännande i till exempel bluegrassklassikern Blue Moon of Kentucky."
(Södra Dalarnes Tidning)

"Hällkvists penna repeterar, fragmenterar, dekonstruerar; gitarren hans har flöde och bett. Konstellationen med Joel Wästbergs sax präglar klangbilden. Detta rejält samspelta center har av allt att döma också rätt kul under alla sina parningsceremonier."
Kristanstadsbladet)

Samuel Hällkvists musik är ett uttryck för en gränslös värld. En värld där svårförenliga genrer, geografisk mångfald och framför allt det oväntade möts på ett ohämmat sätt och förmedlas med ärlighet, passion och briljant teknik. Det är ny musik för 2010-talet. Samuel Hällkvist har utsetts till 2010 års Jazz i Sverige-artist, en prestigefylld utmärkelse som Caprice Records och Rikskonserter har delat ut årligen sedan 1972 och som innebär skivinspelning samt lansering och turné i Sverige och utlandet under hela 2010. I dag bor Samuel i Köpenhamn och spelar i band som Television Pickup, Rhododendron String Band och 15,5. Under 2010 satsar han allt på den nybildade gruppen Samuel Hällkvist Center och lanseringen av deras första skiva.111 kr (159 kr)
Image Edda Magnason
EN AV ÅRETS SKIVOR 2010 ENLIGT INGRID STRÖMDAHL PÅ SVENSKA DAGBLADET

EN AV ÅRETS SKIVOR 2010 ENLIGT BENGT ERIKSSON PÅ ROOTSY.NU

HÖGSTA BETYG I SKÅNSKA DAGBLADET

HÖGSTA BETYG I YSTADS ALLEHANDA

5 AV 6 MÖJLIGA I BETYG I SVENSKA DAGBLADET

4 AV 5 MÖJLIGA I BETYG I SYDSVENSKAN

4 AV 5 MÖJLIGA I BETYG I DAGBLADET SUNDSVALL

4 AV 5 MÖJLIGA I BETYG I LÄNSTIDNINGEN ÖSTERSUND

4 AV 5 MÖJLIGA I BETYG I BAROMETERN

"Edda Magnasons eklektiska debutalbum spelades in 2008 men släpps först nu. Det är synd då hon därmed kommer efter likartade artister som Maia Hirasawa och Josefin Lindstrand. Spökerier av Kate Bush och Björk är standard i denna typ av pop, men här finns ett inslag av klassisk musik som särskiljer Magnason från sina medvetet nippriga kollegor, Joanna Newsom inkluderad. Likaså en uppenbar talang för melodier, texter och snygga ackordföljder. Albumet är inspelat live, med några få pålägg, och är centrerat kring Edda Magnasons röst och piano. Min enda invändning är det affekterat teatraliska sätt hon sjunger på."
(Svenska Dagbladet)

"Ena stunden dramatisk pop, på nästa låt folkjazzkänsla eller kammarfilmmusik à la Matti Bye..."
"Uppfriskande"
(Göteborgs-Posten)

"Elegant, charmerande och djupt personligt. Edda Magnason serverar lekfulla och exakt balanserade låtar, med en röst och ett briljant pianospel som tvinnats samman till en organisk enhet."
(Sydsvenskan)

"Hennes debutalbum är personligt, berörande, glatt och melankoliskt på samma gång."
(Skånska Dagbladet)

"Hennes avskalade pianoackompanjemang, skeva melodier och vokala akrobatkonster känns både jordnära och storslagna på ett underligt sätt som är svårt att ta till sig vid de första lyssningarna, men som efter ett tag faller på plats och känns lika självklara som fenomenala."
(Dagbladet Sundsvall)

"Edda Magnason spelar fascinerande vackert musik, en skiva som bäst kan beskrivas som en regnbågspsykos över melodiska experiment i samma anda som Björk."
(Länstidningen Östersund)

"Först tänker jag Maia Hirasawa möter Björk. Sedan Tori Amos med en touch av Ane Brun. Därefter ger jag upp och konstaterar kort att skånska Edda Magnason (hennes pappa är från Island) är bland de intressantaste albumdebutanter jag har hört. Hon kastar sig utan vidare mellan jazz, klassiskt, pop och mer asiatiska tongångar. Och allt känns så självklart. Hon behärskar sitt piano väl och bildar ljudbilder som nästan mer kan beskrivas som konst än musikarrangemang. Det betyder inte att det är svårt att lyssna på. Hon har tvärtom ett utmärkt sinne för att väva melodier och hon äger en fängslande röst."
(Norran)

"Hennes debutplatta håller väl ihop, den är egen, den kräver ditt öra, den är minst sagt intressant."
(Kristianstadsbladet)

"Edda Magnasons debutalbum - vilket ingen kan tro, hon är ju en "färdig" artist - innehåller vackra och liksom undflyende sånger. Först kan de låta likartade men varje sång har sin egen personlighet som växer fram, mer och mer. Svårt att välja favoriter, kanske den inledande, sprött melodiska Swirl och extrapigga Patience."
(Ystads Allehanda)

"En skiva som är ett enda stort äventyr att lyssna sig igenom.
Som tar tid. Som tar alla möjliga oväntade vägar. Som slungas mellan olika temperament. Med skånska debutanten Edda
Magnasons bländande pianospel i mitten av allting, där stråkar och kontrabas smyger omkring och backar upp."
(Barometern)

Edda Magnason är en skivdebutant från Skåne. Edda har man kunnat höra på flera av Adrian Recordings olika plattor och tillsammans med pojkvännen Emil Jensen. Nu är det dags för henne att släppa sin soloplatta. Sättningen är lite annorlunda: Bas, fiol och så Edda på sång och piano. Hur man rubricerar musiken vet vi inte riktigt, independent kammarpop kanske? Med lite jazzförtecken? Och dragning åt folk? Edda har delvis isländskt påbrå men är född på Österlen, numera boende i Malmö.111 kr (159 kr)
Image There Will Be Stars
Singer Josefine Lindstrand was appointed to be the "Jazz in Sweden"-artist in 2009, and as part of the award Caprice Records released her debut album "There Will Be Stars" in spring the same year. The songs on the album are made up of poems by the American poet Sara Teasdale that Josefine has put music to, and she, in company of her fellow musicians, has created a highly personal, atmospheric album which is guaranteed to reward repeated listening.

Josefine Lindstrand was born in Örebro in 1981 and studied music for five years at Copenhagen's Rhythmic Music Conservatory. For the past few years, Josefine Lindstrand has been an established name on the international jazz scene. She works regularly with British pianist and composer Django Bates in a variety of constellations and features on American pianist Uri Caine's albums "The Othello Syndrome" and "The Classical Variations". Josefine also plays piano and sings with the Swedish pop artist Maia Hirasawa, and in 2005 received a Danish Music Award in the best vocal CD category with the group Sekten. She also performs on two of the Danish electronic outfit Efterklang's albums.

She is accompanied on this album by the musicians Jonas Östholm (piano and accordion), Gunnar Halle (trumpet), Thomas Backman (saxophones), Emma Nordlund (cello), Thommy Andersson (bass), and Fredrik Myhr (drums and percussion).111 kr (159 kr)
1234567
Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Mitt konto
Min varukorg: 0 artiklar